Ontstaan van “TOOL Punt”

Als noodzaak om zich te wapenen tegen de toenemende druk van de grote magazijnen ontstond in de jaren na de tweede wereldoorlog de aankoopgroepering "L’Espérance". De leden waren elk op zich kleinere onafhankelijk van elkaar familiale ondernemingen. Samenaankoop en goede afspraken zorgden ervoor dat de "kleine familiale ondernemingen" de steeds groeiende prijs- en concurentiedruk van de grotere ketens wisten te counteren. Later, begin de jaren '80, werd de naam van de groep veranderd naar "De Schelde".

Anno 2006 is de tijd gekomen om ook als één “TOOL Punt” naar buiten te treden en op basis van een sterk logo en een voor zich sprekende naam ons beter kenbaar te maken als "Groep" naar de leveranciers maar vooral naar U - onze eindklant.

Over “TOOL Punt”

De laatste jaren stellen wij een belangrijke marktverschuiving vast: van verminderde nieuwbouwactiviteiten naar een snel groeiende renovatiemarkt. Dit samen met de toenemende concurrentiedruk vanuit zowel nationale als internationale, welgeorganiseerde hoek, doet zich in de verschillende geledingen van de ijzerwaren en gereedschappen branche voelen. Deze evolutie heeft tot gevolg dat onze klant - zowel de particulier als de aannemer - steeds méér taken op zich neemt en nood heeft aan een ruimer prijs- en kwaliteitsvriendelijk productaanbod dat tegemoet komt aan zijn nieuwe werkbehoeften (verf, elektriciteit, gereedschappen, ijzerwaren, bevestigingsmiddelen, veiligheids- en werkkledij, …).

De gevolgen hiervan zijn ingrijpend. Een gepast antwoord dringt zich op voor alle handelaars die:

  • willen anticiperen op de veranderende marktomstandigheden;
  • de noodzaak inzien van een adequaat commercieel antwoord hierop;
  • naast het zuiver zakelijk aspect, ook het nut inzien van gecoördineerde marketing-acties;
  • zonder hun onafhankelijkheid prijs te geven, toch kunnen genieten van de schaalvergroting, inherent aan een grotere organisatie en naambekendheid.

 

Dit leidde tot het tot stand komen van het “TOOL Punt”-concept, waarbij de vakman EN de particulier onder éénzelfde dak snel en efficiënt bediend kan worden met degelijke materialen en vakkundige raad! Onze slogan “Als professioneel advies een punt is” werd opzettelijk gekoppeld aan de naam “TOOL Punt”, omdat kennis en service de sleutels zijn tot succes! Het belang en de noodzaak van voortdurende opleidingen aan onze medewerkers, geeft hen de kans om met kennis van zaken het cliënteel beter te begeleiden.

Al onze leden zijn belangrijke familiale ondernemingen die een voortrekkersrol spelen in hun eigen regio. Met respect voor individuele eigenheid, leidt doorgedreven samenwerking op gebied van aankoop, opleiding, marketing en publiciteit tot schaalvergroting met een grotere naambekendheid en verkoop tot gevolg.

Vandaar het onmiskenbaar belang van een gemeenschappelijke huisstijl waarbij alle aangesloten leden naar buiten treden onder eenzelfde naam, logo en kleuren. De klant moet meteen “ZIJN” “TOOL Punt” kunnen herkennen en dit ongeacht of het om een vestiging in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams Brabant of Brussel gaat.

Ons logo, opgebouwd uit neutrale kleuren met duidelijke verwijzing naar "TOOL" = gereedschappen en een opvallende zon duidt op het vertrouwen in een beloftevolle toekomst. “TOOL Punt” moet staan als teken van kwaliteit en symbool van professionaliteit

www.toolpunt.be

Nr. 1 in België voor gereedschappen, ijzerwaren, bevestigingsartikelen, ...